Volvo och Ericsson i topp

Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande, Folksam (Foto: Folksam)

AB Volvo och Ericsson får högst betyg när Folksam granskar börsbolagens hållbarhetsarbete.

Undersökningen bygger på offentligt tillgängligt material vilket i huvudsak är årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och hemsidor.

Information från ett stort antal källor (media, internationella organisationer, myndigheter med flera) söks parallellt av för att identifiera eventuell information som motsäger det företagsproducerade källmaterialet. Samtliga källor vägs sedan samman för en slutgiltig bedömning.

I år får 70 företag av totalt 250 fyra stjärnor eller fler i betyg för sitt miljöarbete. Vid förra mätningen 2011 var de 77 stycken. Beträffande arbetet med mänskliga rättigheter får 76 företag fyra stjärnor eller fler. 2011 var de 68. Maximalt antal stjärnor är sju.

Undersökningen visar att 26 företag (25 stycken 2011) inte redovisar någon information alls som beskriver beredskap för hantering av miljörisker.

Exempel på företag som ingår i denna föga hedrande grupp är Tribona, Sectra och StjärnaFyrkant. Ingen större förändring har skett sedan föregående undersökning och det är fortfarande alltför många som på detta sätt ignorerar hållbarhetsfrågorna i sin verksamhet och kommunikation.

När det gäller mänskliga rättigheter är det elva företag (sex stycken 2011) som inte redovisar någon information alls. Det är fem fler än i föregående rapport.

Tribona och EpiCept är exempel på företag som borde uppdatera sig om vad mänskliga rättigheter kan medföra för företagen och deras arbete, enligt Folksam.

– Det är anmärkningsvärt att det finns börsbolag i Sverige som väljer att inte redovisa några insatser inom hållbarhetsområdet. Flera av dessa bolag är dessutom verksamma i branscher med höga risker. Vi vet att hållbarhetsfrågor är något som engagerar våra kunder och därför vill vi belysa de företag som ligger i framkant här – och de som inte gör det, säger Carina Lundberg Markow, chef för Folksams avdelning för ansvarsfullt ägande.

AB Volvo är miljöbäst bland börsföretagen för femte gången i rad (Foto: Volvo)

Ericsson får det högsta sammanlagda betyget sett till både miljö och mänskliga rättigheter, strax före SKF.

AB Volvo får årets högsta miljöbetyg för femte rapporten i rad, det blev sex stjärnor av sju möjliga. På andra plats återfinns Ericsson och på tredjeplatsen Stora Enso.

Skanska är i år ny på miljötopplistan. Företag som lämnar listan över de tio bästa miljöföretagen är Scania, AstraZeneca och Electrolux.

Ericsson får det högsta betyget för mänskliga rättigheter och säkrar därmed fem stjärnor av sju. På andra plats kommer Hennes & Mauritz och på bronspallen återfinns Ortivus.

Fem företag är nya på topplistan över mänskliga rättigheter; Ericsson, Hennes & Mauritz, SEB, Swedbank och Tieto. Företagen som lämnat topplistan är Atrium Ljungberg, ABB, SCA, Electrolux och Prevas.

Materialbranschen placerar sig i topp vad gäller miljöbetyg och mediebranschen gällande mänskliga rättigheter.

Mjukvarubranschen hamnar på bottenplaceringen när det gäller miljöbetyg och energibranschen är sämst när det kommer till mänskliga rättigheter.

Topplistan miljö:
1. Volvo
2. Ericsson
3. Stora Enso
4. SKF
5. Boliden
6. Skanska
7. DGC One
7. BillerudKorsnäs
9. Holmen
10. SCA

Topplistan mänskliga rättigheter:
1. Ericsson
2. Hennes & Mauritz
3. Ortivus
4. SKF
4. SEB
6. AB Volvo
6. AstraZeneca
6. Svenska Handelsbanken
9. Swedbank
9. Tieto Oyj

Ladda ner rapporten

Fakta:
Folksams Index för ansvarsfullt företagande görs över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete och publiceras i år för sjunde gången. Syftet med studien är att ge en överskådlig bild av det arbete företagen själva ger i offentligt redovisat material.

Analysen utgår från kriterier som baseras på Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa principer och riktlinjer ger vägledning till företag om hur de förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan och baseras på internationella konventioner, exempelvis ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt. Vid uttolkningen av principerna har även vägledande dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) använts samt olika internationellt erkända standarder som till exempel ISO 14001 och SA8000.

Läs fler artiklar om: Hållbart företagande

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.