Fakta i drivor över våra hjärnor

För en ledare är det en lång väg från att vilja ta vara på sin medarbetares potential till att verkligen kunna göra det, skriver Anna Bornstein (Foto: Anders Rosenberg)

I informationssamhället hopas fakta i drivor över våra stackars hjärnor, fakta som obearbetade inverkar på medvetandet som ett näringsfattigt men kickinducerande socker. Hur ska vi kunna bearbeta alla fakta och ordna dem i begripliga mönster?

Det kräver att vi lägger om vår livsstil, skiftar perspektivet från den fragmenterade ytan till de inre djup där mening och förståelse finns.

Det ironiska är att just den utveckling som gör det möjligt för oss att delegera mer mekaniska aspekter av vår hjärnverksamhet till dator och internet och få tid att verkligen tänka efter har fått den motsatta effekten. Vår fascination över våra tekniska skapelser får oss att glömma att vi över huvud taget har några tankedjup.

Den stora utmaningen för framtidens ledare blir att återupprätta och ta vara på de mänskliga skatter som inte kan kvantifieras i datorns sifferkoder och formler. Att möta sina medmänniskor med respekt för den inre potentialen.

Att bara värdera det man kan se och ta på har nog alltid upplevts som naivt av de visare bland oss. När den kinesiske mästaren Chuang zu för 2500 år sedan undervisade om oändligheten och en av hans elever invände. ”Men vad tjänar det till att tänka på något som inte har någon omedelbar praktisk nytta?” svarade han rappt: ”Vad skulle hända om all jord utom den lilla plätt som du står på togs bort! Hur skulle det kännas?”

För en ledare är det en lång väg från att vilja ta vara på sin medarbetares potential till att verkligen kunna göra det. Det kräver träning precis som språk- eller matematikinlärning. Man behöver öva upp sin förmåga att lyssna bakom ytan vilket kräver både stor koncentration och ett gott gehör. Meditativa verktyg är hjälpmedel för att utveckla sådana förmågor.

Vi behöver öva upp vår förmåga att lyssna bakom ytan. Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre skall du höra vad som ljuder omkring dig, skrev Dag Hammarskjöld i sin bok Vägmärken.

Dag Hammarskjölds ledarskap och intuition mognade genom hans meditationsutövning, något som han var väl medveten om. “Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre skall du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala.” skriver han i sin bok Vägmärken.

Nelson Mandela praktiserade meditation under sin långa fångenskap på Robin Island. I ett brev från fängelset till sin dåvarande hustru Winnie, som just internerats och satts i isoleringscell skriver han, ”Cellen ger dig möjlighet att dagligen reflektera över ditt beteende, att övervinna de negativa tendenserna och utveckla det goda inom dig. Regelbunden meditation, cirka en kvart om dagen, innan du somnar kan ge goda resultat i det här avseendet.”

Sydafrikas dramatiska omställning från apartheid till demokrati lyckades enligt Mandela just genom att parterna varit ”villiga att acceptera den inre kapaciteten för det goda hos den andre.”

Även i den tibetanska ickevåldstraditionen finns det övningar där man tränar sig att betrakta fienden som sin mor, det vill säga se sin inre djupa gemenskap med honom/henne. Själva ordet kommunicera kommer från latinets communio som betyder att komma samman, förenas.

Att förenas på en djupare nivå är hos ursprungsfolken en grundprincip för god kommunikation och ett bra sätt att arbeta med problematiska relationer, enligt Thomas W. Cooper, författare till A Time Before Deception.

En annan är att lyssna på djupet, till sig själv och andra. Att lyssna till hela spektrat av liv.

Det öppnar dörren för vilsna människor att uppleva sig som en del i ett större sammanhang och komma i kontakt med de fredsskapande krafterna i tillvaron.

Anna Bornstein


Länkar:

Drömmen om det goda – ett initiativ av Anna Bornstein

www.annabornstein.com

Läs fler artiklar om: Gästkrönika

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: Anna Bornstein är journalist och författare. Bland böcker hon skrivit märks Intuition - att förena huvud och hjärta (med bidrag av Dalai Lama) och Kroppskänning. Anna har varit med och skapat Energy Mover, ett ledarskapsprogram med ett djupare perspektiv och är initiativtagare till Drömmen om det goda- metodiken, enkla stillhetsövningar som vävs in i förskolans och skolans vardag. Du kan läsa mer om skolprojektet här: http://www.dreamofthegood.org

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.