Hållbart ledarskap – så blev 2012

När 2012 nu övergår i 2013 finns nog dem som håller med om att våra organisationer står inför omvälvande förändringar.

Det är också utgångspunkten i Joseph Jaworskis nya bok Source – The Inner Path of Knowledge Creation.

För att kunna navigera framgångsrikt i en allt mer föränderlig och oförutsägbar värld behövs enligt Jaworski en ny typ av ledarskap, ett ledarskap som står i kontakt med den källa ur vilken kreativitet och nytänkande uppstår.

Edris. Ledarskaps- författare och föreläsare. (Foto: Anton Svedberg)

”Den typ av yttrestyrd maktsneglare som fostrats och fostras av många av våra institutioner kan inte åstadkomma den typ av systemomdanande kreativitet som situationen kräver.

Rädslan och kontrollbehovet stiger, medan kreativiteten begränsas till monomant upprepade varianter av det som uppenbart inte fungerar”, skrev Karl-Erik Edris, författare till boken Den vise VD:n i vårens ledarskapskrönika.

Kanske är det en anledning till att allt färre anser den egna arbetsplatsen vara bra. 2012 blir fjärde året i rad som en försämring noteras. Missnöjet riktar sig framförallt mot ledarskapet och en alltför stressig arbetssituation.

Rydén. Forsknings- ledare.

Lisbeth Rydén vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning på Malmö högskola varnade i våras för risken att vi klassificerar alla slags känslor av obehag som stress, när det ibland handlar om något helt annat, nämligen: Vem måste jag bli för att passa in i systemet?

Men om vi nu inte alltid sätter medarbetaren i centrum, så har vi väl ändå kunden där?

Nja, inte heller här känns nuvarande ledarskap helt övertygande. I alla fall om vi ska gå efter Sverigestudiens resultat där första kundord återfinns först på plats nummer 47.

En rapport från innovationsrådet visade att hälften av alla myndigheter inte ser några som helst utvecklingsbehov gällande sitt arbete med kundnytta, medan 61 procent uppger att de inte anser det relevant att arbeta utifrån medborgarnas livshändelser, trots att 70 procent av myndigheterna har just medborgarna som målgrupp.

Omvärldsintresse, kundcentrering och kreativitet hänger ihop. Enligt Sverigestudien är den värdering som anses mest rådande på arbetsplatsen av Sveriges offentliganställda byråkrati. Det brukar gå mindre bra ihop med kreativitet. Måhända finns här någon slags koppling till att så många statliga och delstatliga verksamheter verkar ha svårt att utvecklas i hållbar riktning.

SJ. Granskas. (Foto: SJ)

För i år kom kylan och snön. Liksom tidigare år. Ett par hundra tåg fick ställas in. Men redan innan dess hade SJ de mest missnöjda kunderna av de stora trafikbolagen i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 60 procent. Punktligheten är fortfarande SJs akilleshäl samtidigt som prisvärdet når en ny bottennivå, skriver SKI i sin rapport.

Det som borde vara Sveriges mest hållbara trafiksystem är uppenbarligen i riktigt dåligt skick. Nu ska Riksrevisionen utreda hur SJ använder skattebetalarnas pengar.

– Stora brister i punktlighet, restider och antal inställda tåg kan vara tecken på dålig statlig styrning, säger revisionsdirektör Monica Rupprecht Hjort till Dagens Nyheter

Samtidigt är en konflikt mellan Trafikverket och tågoperatörerna under uppsegling. En del av Trafikverkets finansieringsplan går ut på att tredubbla banavgifterna, vilket har retat upp operatörerna.

– Trafikverket får leverera först och sedan ta betalt – inte tvärt om, säger Green Cargos kommunikationsdirektör Mats Hollander i en intervju i SvD.

Något som möjligen kan stöta på patrull. I den budgetproposition som klubbades den 13 december saknas 1 miljard till drift och underhåll av Sveriges järnväg 2014 och lika mycket 2015, jämfört med den kapacitetsutredning Trafikverket lagt fram.

Och inte går det mycket bättre för statens andra stora trafikföretag. I år var SAS uppenbarligen ytterst nära att halka av banan. Huruvida det beror på en mer utvecklad förmåga till ”disruptive innovation” hos konkurrenterna eller en något för ensidig fokusering på kvartalsekonomi och kortsiktiga avkastningskrav ska vi låta vara osagt.

SAS. Final Call. (Foto: SAS)

Men att TeliaSoneras varumärke tog en del stryk under större delen av 2012 råder det nog ingen större tvekan om. Media avslöjade den ena tvivelaktiga affären efter den andra. Två personer i företagets ledning delgavs misstanke om mutbrott, investerarna drog öronen åt sig och aktiekursen sjönk.

AP-fonderna. Svarta pengar.

Om personer i Telia Soneras ledning fälls i domstol riskerar kanske telekomföretaget att hamna på någon av de svarta listor med tvivelaktiga bolag som de statliga AP-fonderna investerar i. Där finns de absolut värsta företagen när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter och förstörelse av natur och miljö. Ur ett etiskt perspektiv är Första till Fjärde AP-fonderna några av de sämsta större placerarna enligt Sveriges Konsumenter.

Jo, och så var det ju det här med Tillväxtverket. Och Saudiarabien. James Bond på Säpo. Carl-Gustaf i Burma…

Vattenfall. Förlorade miljardbelopp på kolkraft. (Foto: Vattenfall)

För att inte tala om hela svenska folkets energibolag Vattenfall, som tycks ha så svårt att renodla sin verksamhet i hållbar riktning. I år uppges den tunga investeringen i kolkraftverk i form av köpet av Nuon vara en starkt bidragande orsak till förlusten på fyra miljarder.

Bolaget har dock samarbetat med Volvo Personvagnar kring utvecklingen av laddhybriden V60 D6 AWD som började levereras till svenska kunder i november.

Men statligt ledarskap kan också vara hållbart. Det bevisas inte minst av den rapport som Naturvårdsverket publicerades i höstas. Med en ständigt uppåtgående rulltrappa som liknelse förs en intressant och kreativ diskussion kring sambanden mellan konsumtion, tillväxt och arbetstid.

Till och med en så helig ko som den djupt rotade fokuseringen på att skapa nya jobb ifrågasätts, eftersom den anses leda till en ohållbar utveckling på sikt. I rapporten, som visar hur vi kan leva hållbart år 2030, föreslås att vi reflekterar över vilka möjligheter som finns att istället dela på jobben, vilket skulle resultera i kortare arbetstid.

Ett annat framtidsinriktat initiativ är Malmös satsning på en modellskola för hållbar undervisning. Eleverna på gymnasieskolan Nya Malmö Latin kommer att få arbeta med frågan om hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling, samt hur samhällsfunktioner kan utvecklas i hållbar riktning.

Eskilstuna. Miljöbäst. (Foto: Eskilstuna)

Andra händelser under året: Eskilstuna blev miljöbästa kommun. Coop vann, liksom 2011, utmärkelsen Mest hållbara varumärke. Johan Rockström ansågs miljömäktigast och Percy Barnevik fick ta emot priset Hållbart ledarskap.

Gasversionen av Volkswagen Passat utsågs till Miljöbästa Bil, en position den innehaft under flera år. I år delades dock priset med Volvos nya stolthet, V60 D6 AWD.

Coop. Mest hållbart. (Foto: Coop)

East Capital Explorer, Venue Retail Group och Atrium Ljungberg uppmärksammades för flest antal kvinnliga medlemmar i sina ledningsgrupper. Svensk Fastighetsförmedling blev Sveriges bästa arbetsgivare.

En händelse som fick stort genomslag i media, var den granskning av de stora aktörerna inom resebranschen som initierats av nätverket Schyst resande.

Det var ingen solskenshistoria och Apollo, Fritidresor och Ving valde att lägga locket på. Man vägrade konsekvent svara på frågor och hänvisade istället till skriftliga kommentarer på nätet, vilka emellertid avslöjade viss okunskap om grundläggande CSR-principer.

Enligt Schyst resande ligger de svenska charterföretagen fortfarande långt efter jämfört med andra branscher som exempelvis kläder, elektronik, leksaker och möbler.

Rockström. Miljömäktigast.

Också Kalla Faktas pågående granskning av Hennes & Mauritz verksamhet fick stor uppmärksamhet, vilket ledde till en hel del aktivitet på bloggar och i pressen. Våga kämpa för högre priser skrev till exempel Anna Laestadius Larsson i SvD.

I början av året kom AllBright-rapporten. På svarta listan – börsbolag som inte har en enda kvinna i sin ledningsgrupp – hamnade i år 100 företag, 2011 var det 102.

I samband med att rapporten släpptes genomfördes också en annonskampanj. På en stor annonstavla utanför Handelshögskolan i Stockholm mötte rubriken “100 börsbolag som tycker att den bästa kvinnorörelsen är den i sängen”. Därefter listades alla bolag på svarta listan.

Resebranschen. Inte ledande inom CSR.

Det tog tydligen skruv, för i november lanserades projektet Battle of the numbers, där tio av Sveriges största börsbolag var och en har valt ut tio kvinnor som kommer att arbeta tillsammans för att lära av varandras erfarenheter. Varje person ska också fungera som internkonsult i sitt företag. En god idé.

I dagarna kommer dessutom en ovanligt god bok ut. Den heter Gatans Mat. Bland alla utsökta rätter av prisbelönta kockar finns också John Arthur Ekeberts levnadsberättelse.

Ett par nya böcker om CSR såg också dagens ljus. Organisation och ansvar samt CSR – En guide till företagets ansvar. Dessutom kom en omarbetning av Rockström och Wijkmans uppmärksammade bok Den stora förnekelsen med titeln Bankrupting Nature – Denying our planetary boundaries.

Nya Malmö Latin. Framtidshopp. (Foto: Arkitektgruppen i Malmö AB)

Med ungefär samma förutsägbarhet som Kalle Anka intar de svenska vardagsrummen på julafton, banar sig varje december en annan föreställning sin väg in i våra medvetanden. På liknande sätt som vi känner igen de flesta av Disneys kreativa berättelser känns också varje ny klimatkonferens på något sätt bekant: Har vi inte sett den förut?

För en utomstående är det inte helt enkelt att avgöra om de små tomtesteg som möjligen kan skönjas efter två veckors konfererande har tårna riktade framåt eller bakåt. På det hela taget verkar man efter varje ny förhandlingsomgång befinna sig på ungefär samma ställe i processen där man lämnade den förra gången.

Kvar dröjer sig en olustig känsla av att det som utspelade sig var långt ifrån tillräckligt och att avståndet mellan vad som verkligen skulle behöva göras och vad som förblir ogjort hela tiden ökar.

Ekebert. Hemlös. (Foto: Magnus Kök)

En positiv effekt av FN-mötena är dock att frågan kommer i ljuset under ett par veckor varje år. Alla artiklar, teveprogram och klipp i såväl ”gammelmedia” som på sociala medier gör att utmaningen letar sig allt längre in i våra medvetanden.

Under denna period krävs det sannolikt mer psykisk energi för att hålla problemet borta från sin egen person, vilket leder till att personliga ställningstaganden formas och omformas. Medvetet och omedvetet. Vi förhåller oss på ett eller annat sätt, blir tydligare inför oss själva.

En rapport som fick stort genomslag i media var världsbankens besked att vi kan vara på väg mot fyra graders uppvärmning redan om några decennier.

Ungefär samtidigt blev det känt att Miljöpartiet valt att släppa sin fokusering på miljöminister Lena Ek och istället hade utsett rikshushållare Anders Borg till mest effektiva bromsklots i miljöpolitiken. Och vi var nog några stycken som höjde lite på ögonbrynen när Expressen hängde på och i en ledare med rubriken Med Borg mot klimatkraschen liknade finansministern vid självaste Homer Simpson. D´oh!

En annan artikel som fick stor spridning på sociala medier var Cervenkas krönika Tillväxten – en jobbig tvångströja.

Men vi har inte bara en klimat- och miljökris att tampas med. Det föreligger som bekant även en skuldkris som riskerar att utvecklas till en global ekonomisk kris.

Budgetunderskotten i främst sydeuropa, Storbritannien, Japan och USA fortsätter också i år på ohållbara nivåer. Statsskulderna ökar. Målet att få ned Greklands statskuld till 120% av BNP till år 2020 ändrades under året till 124%, en nivå som får anses som riskabel för att uttrycka det milt. Och Spaniens mål för årets budgetunderskott har landet för länge sedan gett upp.

Borg. Finansminister. (Foto: Regeringen)

Den djupa krisen för de europeiska volymbilsproducenterna (förutom Volkswagen som gör stora vinster) förvärrades ytterligare under året, vilket ledde till en rad besked om nedläggningar av monteringsfabriker. Under hösten meddelande Ford att man lägger ner bägge sina fabriker i Storbritannien och som lök på laxen även den stora fabriken i Genk i Belgien från 2015.

Och Opel följer efter, fabriken i Bochum i Tyskland stänger 2016.

– Det kommer jag inte att acceptera, sade Frankrikes president Hollande i direktsänd teve efter Peugeot/Citroens besked att de slår igen en av sina franska fabriker.

Det lär han få göra.

I vilken grad Europas svårigheter kommer att påverka oss är svårt att säga, men att vi inte kommer att lämnas oberörda är det nog ingen som tvivlar på. Bilindustrin är en viktig ekonomisk motor i flera av kontinentens folkrikaste länder.

Här i Sverige kom för övrigt i år beskedet om att ännu en bilfabrik läggs ner. Det sker när den sista Volvo-cabrioleten lämnar bandet i Uddevalla i sommar, även om det inte är av konjunkturskäl.

Våra möjligheter att framgångsrikt lösa klimat- och skuldkriserna ökar sannolikt om vi ser dem tillsammans som den odelbara helhet de utgör. Vi behöver hitta banbrytande lösningar som biter samtidigt på bägge utmaningarna.

Det kinesiska tecknet för kris består av en kombination av tecknet för hot och tecknet för möjlighet. I den turbulenta och oförutsägbara värld som de bägge kriserna förebådar kommer nya spännande möjligheter att öppna sig. Men för att kunna ta vara på dem behövs något vi inte lär klara oss utan.

Kreativitet.

Man behöver varken vara raketforskare eller omvärldsanalytiker för att inse att hållbar omställning knackar på dörren. Det gör också 2013. In alles minst 365 nya möjligheter att kontakta kreativitetens källa och bidra till att forma de innovationskulturer vi så väl behöver, och innerst inne längtar efter. Tillsammans gör vi det Nya Året Gott!

Nu väntas snart tomten i stugorna. Undertecknad önskar dig och de dina en Frid- och Fröjdefull Jul!

Läs fler artiklar om: Årskrönika

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.