Inte alltid bra med nya jobb

Att fortsätta arbeta lika mycket som i dag kan liknas vid att åka uppåt i en rulltrappa som ständigt ökar miljöbelastningen

Att skapa nya jobb är inte alltid bra, enligt en ny rapport publicerad av Naturvårdsverket.

Rapporten Hur vi kan leva hållbart 2030, som är skriven av Christer Sanne, kretsar kring konsumtionens påverkan på miljön och klimatet. Världen står inför många slags miljö- och resursproblem som alla bottnar i alltför stor konsumtion.

Den ger också en bild av hur vi kan leva hållbart i Sverige år 2030, dessutom med ett gott globalt samvete. Syftet är att bidra till en fortsatt diskussion om konsumtionens miljöpåverkan och hur den kan reduceras.

Det politiska målet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader förutsätter att utsläppen minskar till 1 ton koldioxid/capita. I dag uppskattas utsläppen för den svenska konsumtionen vara 10 ton/capita.

För att nå 1 ton/capita år 2050 i jämn takt, måste nivån redan 2030 vara nere i 3 ton/capita, en minskning med 70 procent. Det är mer
än de politiska mål som EU och den svenska regeringen formulerat.

Författaren tar upp några centrala dilemman som vi behöver förhålla oss till. Ett sådant är att om vi fortsätter att arbeta lika mycket eller mer, kommer miljöbelastningen ständigt att förvärras eftersom ny teknik utvecklas så att arbetet hela tiden blir effektivare.

Den ständigt ökade konsumtionen som blir följden kan liknas vid att åka uppåt i en rulltrappa som ständigt lyfter oss högre i produktion och miljöbelastning. Bara för att kunna hålla miljöbelastningen på samma nivå som tidigare måste vi börja gå nedåt i den uppåtgående rulltrappan. Hur ska detta gå till?

En lösning som föreslås är att vi växlar den ökande effektiviteten i kortare arbetstid, något som vi gjort flera gånger tidigare i historien. Den till synes ganska oreflekterade inställningen att till varje pris ”skapa jobb” behöver diskuteras, eftersom den tycks leda till en ohållbar tillväxt, menar författaren.

I rapporten föreslås att vi överväger möjligheten att istället dela på arbetsvolymen, vilket skulle innebära minskad arbetstid per person.

Rapporten Hur vi kan leva hållbart 2030

Läs mer:
Klimatåret 2011: Fem nya chocker
Make love not miljöförstöring (MinPlanet)

Stor temperaturhöjning befaras (SvD)

Twitter:
#fyragrader

Fakta
Naturvårdsverket
är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Verket samordnar, följer upp och utvärderar arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.

Christer Sanne är samhällsforskare, civilingenjör och filosofie doktor, tidigare docent i samhällsplanering på KTH. Han har bland annat skrivit boken Keynes barnbarn (2007).

Läs fler artiklar om: Hållbart samhälle

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.