Hur används dina pengar?

Svenska fonder investerar i bolag som kränker mänskliga rättigheter, förstör naturvärden och säljer olagliga vapen. Nu riktas ljuset mot fondbolagens CSR-arbete.

En enkät som gjorts av Sveriges Konsumenter visar att många sparare är omedvetna om vilka missförhållanden som deras sparpengar finansierar runt om i världen.

Organisationen startar därför nu ett systematiskt arbete med att belysa fondbolagens ansvarstagande. FundWatch är ett nytt initiativ som ska göra det enklare för spararna att jämföra fonder och fondbolag med avseende på deras arbete med etik och miljö. Granskningsmetoden bygger på FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI), där öppenhet och aktivt ägande är vägledande principer.

Sveriges Konsumenter har betygsatt Sveriges 15 största banker och pensionsbolag. Utvärderingen innefattar företagens etikpolicys samt hur ansvarsfullt de agerar som ägare till 50 av de mest kontroversiella och svartlistade företagen i världen. Dessa 50 företag finns på så kallade “svarta listor” hos åtta europeiska banker och pensionsfonder som publikt redovisar vilka företag som man slutat investera i på grund av deras grovt ansvarslösa agerande. Det handlar om företag som kopplats till grova eller systematiska kränkningar av internationella konventioner och normer.

På denna svarta lista återfinns bland andra BAE Systems (tillverkning av olagliga vapen), Huyndai (Omfattande korruption), Lundin Petroleum (kränkningar av mänskliga rättigheter), Shell (miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter), Siemens (omfattande korruption) och Toyota (Anti-fackligt agerande).

Fondbolagen i toppen av listan investerar bara i några få av företagen på svarta listan medan förvaltarna i botten har placeringar i över 30.

De svenska fondbolagen tar alltför lite hänsyn till etik och miljö när de placerar spararnas pengar, menar Sveriges Konsumenter

FundWatch första rapport visar att Fondbolagen satsar mycket lite på etik- och hållbarhetsfrågor men också att det finns stora skillnader mellan förvaltarna. Alecta, AMF och KPA är de mest ansvarsfulla placerarna, medan Swedbank Robur, Länsförsäkringar och Handelsbanken får sämst betyg.

AP-fonderna avsätter endast ett par tusendelar av sina kostnader till etik- och miljöstyrning, trots att det ingår som ett av två centrala direktiv från riksdagen.

– Det finns inga ursäkter för finansbranschens låga intresse för miljö och mänskliga rättigheter. Branschen har enorma möjligheter att påverka genom sina investeringar som de idag försummar. Här finns ett stort behov av ökad konsumentmakt eftersom det är svenska sparares pengar det handlar om, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Inom ramen för projektet FundWatch kommer ett webbaserat verktyg att tas fram i syfte att granska och påverka hur spararnas pengar förvaltas. Det blir en interaktiv webbplats med information om brister och otydligheter i fondernas ansvarsarbete. En funktion för att utöva konsumenttryck på förvaltarna kommer också att finnas. Projektet kommer även att anordna seminarier där specifika fall, branschproblem och etikarbete diskuteras.

Syftet är att öka trycket på fondförvaltare, pensionsbolag och banker att ta ett större ansvar så att det bättre stämmer överens med spararnas förväntningar, men också att ge konsumenterna större insyn i branschen.

– Fondförvaltning är fortfarande mycket lönsamt, säger projektledaren Jakob König. Större satsningar på etik- och hållbarhetsarbetet skulle höja förtroendet för branschen som idag är rekordlågt. Men det räcker inte att erbjuda några så kallade etiska fonder, fondbolagen måste investera ansvarsfullt i hela sitt utbud.

Så bra är ditt fondbolag på etik och miljö (hela listan)
FundWatch – en ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete

Läs mer: AP-fonder placerar ohållbart

Fakta
FundWatch
är ett initiativ för att stimulera finansbranschen till att ta ett större ansvar för etik- och hållbarhetsfrågor. Projektet går ut på att systematiskt granska branschen och sedan förmedla resultatet i form av enkla indikatorer och rankingar till spararna. På så sätt blir det lättare för kunderna att göra medvetna val och ställa krav på sina fondförvaltare. Projektet startades i mars 2012 och har finansierats genom projektstöd från Konsumentverket.

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med närmare 30 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Genom påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, arbetar organisationen för att konsumenter ska kunna göra medvetna val, inte minst för att kunna stödja en hållbar utveckling. Sveriges Konsumenter är en ideell organisation som ger ut den välkända tidningen Råd & Rön och bedriver konsumentvägledning i delar av stockholmsområdet.

Läs fler artiklar om: Hållbart företagande

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.