Fritidsresor och Ving får kritik

De ledande charterföretagen i Sverige får i en ny rapport skarp kritik för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Apollo, Fritidsresor och Ving försvarar sig bland annat med att de anser sig stå för en allt för liten del av det totala svenska resandet för att i tillräcklig utsträckning kunna påverka de brister i arbetsmiljön som lyfts fram.

2008 gjorde Fair Trade Center och Swedwatch, i samarbete med nätverket Schyst resande, en studie om turismens effekter i Thailand och Brasilien. Då saknade såväl Apollo, som Fritidsresor och Ving ett systematiskt arbete för att följa upp verksamheten på hotellen och förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter. Uppmärksamheten på missförhållandena ledde till att en rad åtgärder vidtogs av de berörda företagen.

Nu har Schyst resande gjort en uppföljningsstudie av läget. I sin rapport Ingen solskenshistoria skriver man att det fortfarande finns akuta brister i arbetsförhållandena för de människor som på olika sätt är delaktiga i att producera de tjänster reseföretagen erbjuder. Studien är gjord av Fair Trade Center på uppdrag av Schyst resande.

Det handlar bland annat om barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, vapenhot, säkerhetsrisker, papperslösa gästarbetare, löner som uteblivit eller inte når upp till minimilön samt avsaknad av anställningskontrakt.

På ett tvätteri i Phuket som servar hotell som anlitas av Fritidsresor och Ving uppger anställda att arbetsgivaren har beslagtagit deras pass och att de upprepade gånger blivit hotade med skjutvapen och kniv när de försökt få tillbaka sina handlingar. Utan pass kan de inte resa eller söka andra jobb. Tvätteriet ska även använda barn i arbetskraften.

- Ving och Fritidsresor informerades redan i juni om situationen på tvätteriet men trots vissa åtgärder från endast Vings sida har arbetsvillkoren inte förbättrats. Risken är stor att liknande kränkningar av mänskliga rättigheter kan pågå på fler resmål, säger Malin Kjellqvist, författare till rapporten och projektledare på Fair Trade Center.

Apollo, Fritidsresor och Ving fick en intervjuförfrågan av Fair Trade Center i april i år. Apollo tackade först ja till att ställa upp men ändrade sig senare och avböjde. Även Fritidsresor och Ving tackade nej till att medverka i en intervju.

Frågor skickades då om företagens etikarbete via e-post men inget av företagen svarade på dessa. Researrangörerna lämnade inte någon motivering till varför de inte ville delta i studien. Enligt Fair Trade Center, som granskat svenska företags etikarbete sedan mitten på 90-talet, är det mycket ovanligt att inget av de granskade företagen vill svara på frågor i samband med arbetet med en rapport.

Apollo, Fritidsresor och Ving får kritik för bristande CSR-processer (Foto: Nicholas Wright)

Studien visar att en hel del har hänt i CSR-tänkandet hos Apollo, Fritidsresor och Ving sedan rapporten En exkluderande resa publicerades 2008. Man har dock börjat sent från en osedvanligt låg nivå. Enligt nätverket Schyst resande ligger de svenska charterföretagen fortfarande långt efter jämfört med andra branscher som exempelvis kläder, elektronik, leksaker och möbler.

Enligt FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter har företag ett ansvar för hela leverantörskedjan och för att de mänskliga rättigheterna respekteras samt för att agera när kränkningar uppstår. Studien visar att varken Apollo, Fritidsresor eller Ving tar något ansvar för arbetsvillkoren hos de som bygger hotellen eller hos underleverantörer till hotellen.

Travelife är resebranschens certifieringssystem. Enligt rapporten genomför Travelife varken intervjuer med arbetare eller går igenom relevanta dokument. Schyst resande menar att seriösa kontroller borde inkludera intervjuer med anställda, representanter för hotelledningen och genomgång av dokumentation som kan styrka att löneutbetalningar med mera sker på rätt sätt.

De undermåliga arbetsvillkoren på hotell i Thailand och Turkiet som används av Apollo, Fritidsresor och Ving bryter i många fall mot lokal lagstiftning och företagens egna uppförandekoder och etiska riktlinjer.

Rapporten lyfter också upp att Apollo, Fritidsresor och Ving inte vill delge ideella, granskande organisationer information om hur man ser på turismens effekter och hur arbetet med att förbättra CSR-processerna fortlöper. Det leder till att det blir svårare för resenärerna att göra medvetna val.

De berörda företagen vill inte heller svara på Sveriges Televisions frågor eller kommentera uppgifterna om hotellarbetarnas dåliga arbetsvillkor. De hänvisar istället återigen till sina hemsidor.

Alla tre charterföretagen har alltså i efterhand kommenterat studien skriftligt. Apollo skriver på sin webbplats: Apollo står för under 10 procent av resandet till både Thailand och Turkiet 2011. 90 procent reser på något annat sätt. Att då ägna tid och resurser att ytterligare en gång granska oss som enskild charterarrangör och vårt arbete med socialt ansvar på resmålen känns inte helt relevant.

Apollo skriver vidare att: I våras blev vi tillfrågade om vi ville svara på frågor i samband med en rapport om ”turismens effekter, med fokus på socialt ansvar på resmålen”. Vi svarade att vi ansåg att frågeställningen var alltför bred för oss som enskild charterarrangör att svara på. Skulle frågeställningen bli möjlig för oss på Apollo att svara på borde den avgränsas och tydliggöras ytterligare. Vi  hänvisade även till att information om hur vi jobbar med socialt ansvar finns att läsa om på webbsidan En bättre resa.

I sin kommentar till studien skriver Fritidsresor bland annat: I slutet av april 2012 fick vi förfrågan om att besvara frågor om “turismens effekter, med fokus på socialt ansvar på resmålen”. Vi hänvisade till officiella turistorganisationer och ambassader samt vår hemsida då vi tyvärr inte har möjlighet att delta i generella studier av denna typ.

Om burmesiska migrantbyggarbetare skriver bolaget: Som studien på sidan 20 redogör över, så anlitas burmesiska migrantbyggarbetare väldigt långt ned i kedjan av byggleverantörer. Fritidsresor varken äger eller bygger hotell i Thailand.

Ving skriver i en kommentar bland annat: Jag fick i våras en förfrågan från Schysst Resande/Fair Trade att svara på generella frågor om “Turismens effekter på olika resmål i världen”. Eftersom frågeställningen var så generell hänvisade vi till ving.se där alla svar på frågorna fanns. Det var inte fråga om icke transparens eller ovilja. Vi fick heller ingen fråga om komplettering av informationen och förutsatte då att Fair Trade fått den information de eftersökte.

Och om arbetsförhållandena på tvätteriet i Phuket: På minst tre ställen i rapporten nämns att Ving skött hanteringen av tvätteriet dåligt. Vi finner detta mycket märkligt då vi i samråd med Fairtrade gjort precis som vi fått råd av er att göra. Vi har gjort ett oanmält besök på tvätteriet och vi har också kontaktat Foundation for Education and Development (FED) som är den lokala organisation som har genomfört intervjuerna med arbetarna, och de ska återkomma med tid för ett nytt möte. Precis som ni sagt åt oss att göra.

Rapporten Ingen solskenshistoria tillsammans med de berörda företagens kommentarer visar att det finns en hel del kvar att göra inom området mänskliga rättigheter för Apollo, Fritidsresor och Ving.

Det ska bli intressant att se vilket av charterföretagen som tar på sig ledartröjan inom CSR och hållbart resande. Det bör inte bli alltför svårt att lämna de två andra bakom sig.

Ingen solskenshistoria – en granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet

Apollos kommentar till rapporten
Fritidsresors kommentar till rapporten
Vings kommentar till rapporten

Videoklipp:
Kräv mer som resenär (SVT Play)

Helene Benno: Så kan vi påverka (SVT Play)

Resebyråernas tystnad (SVT Play)

Myndigheterna: “Det är tvångsarbete” (SVT Play)

Tvätteriet i Phuket – en smutsig arbetsplats (SVT Play)

Fakta
Nätverket Schyst resande arbetar sedan starten 2008 för en hållbar turism som ska bidra till bra arbetsvillkor, livskvalitet och till att stärka den lokala ekonomin i utvecklingsländer. I nätverket ingår Ecpat, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Unionen.

Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för en mer rättvis handel. Organisationen bevakar svenska företags handel med låginkomstländer. Genom kampanjer och konsumentupplysning vill man stimulera företag att handla med respekt för människor och miljö.

Läs fler artiklar om: Hållbart företagande

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.