Den hållbara skolan

I januari 2014 invigs Nya Malmö Latin, en modellskola för hållbar undervisning. Satsningen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Malmö stad och Malmö högskola.

Undervisning i hållbar utveckling såsom den beskrivs i Agenda 21, FN:s deklaration för en hållbar utveckling, tycks inte ha genomförts i svenska skolor. Det visar Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan: Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola. Rapporten är från 2002, men ingenting tyder på att frågor om hållbar utveckling diskuteras i någon högre omfattning idag.

Nu tar Naturskyddsföringen tillsammans med Malmö stad och Malmö högskola ett initiativ för att ändra på detta.

Nya Malmö Latin - modellskola för hållbar undervisning (Bild: Arkitektgruppen i Malmö AB)

Gymnasieskolan Nya Malmö Latin blir en modellskola som lyfter fram de hållbara utmaningarna, utvecklar nya pedagogiska arbetsformer och visar på hur miljöpåverkan från undervisningsverksamhet kan reduceras. Skolan, som nu renoveras, kommer att erbjuda högskoleförberedande utbildningar inom estetik, media, humaniora, samhälls- och naturvetenskap.

Eleverna kommer att få arbeta med frågan om hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling, samt hur samhällsfunktioner kan utvecklas i hållbar riktning.

Nya Malmö Latin - vy från Drottninggatan (Bild: Arkitektgruppen i Malmö AB)

Naturskyddsföreningen kommer att fungera som stöd i utvecklingsarbetet för skolledning, elever, lärare och skolpersonal och följa eleverna under hela utbildningstiden.

För Malmö stad är projektet ett led i att återta positionen som Sveriges miljöbästa kommun. Malmö högskola bidrar med kompetensutveckling av personalen samt med följeforskning i syfte att utveckla lärarutbildningen och kompetensutveckling av lärare.

– Min förhoppning är att modellskolan, Nya Malmö Latin ska kunna visa vägen och vara en förebild som sprids i hela landet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), utbildningsnämndens ordförande och skolkommunalråd.

(Källor: Malmö stad, Naturskyddsföreningen, Sydsvenskan)

Läs fler artiklar om: Hållbart samhälle

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.