Hälsa högst värderat

Hälsa är det vi värderar högst på arbetsplatsen och det finns en längtan efter ett hållbart samhälle. Men vem ska ordna det?

Hälsa kommer på första plats när det gäller önskade värderingar på arbetsplatsen visar Sverigestudien 2012. Det gäller både för privat och offentligt anställda.

På andra plats kommer humor/glädje för de privatanställda, medan offentliganställda väljer värderingen erkännande som näst mest önskad.

Den mest rådande värderingen upplevs av de privatanställda vara ansvar, medan den för de offentliganställda är byråkrati. Som nummer två kommer för de privatanställda kostnadsjakt, medan de offentligt anställda upplever att lagarbete är den värdering som präglar arbetsplatsen näst mest.

Både byråkrati och kostnadsjakt kategoriseras i studien som potentiellt begränsande.

Anställdas hälsa saknas på tio-i-topp listan för offentliganställda när det gäller rådande värderingar. För de privatanställda dyker den upp på åttonde plats.

Humor/glädje intar förstaplatsen bland svenskens personliga värderingar följt av familj och på tredje plats ansvar.

Hälsa är det vi värderar högst på arbesplatsen

När det gäller önskad samhällskultur kommer arbetstillfällen på första plats följt av ekonomisk stabilitet. Rådande samhällskultur anses vara arbetslöshet följt av byråkrati. Det är intressant att notera att byråkrati kommer högt upp på listan såväl när det gäller samhällskultur som organisationskulturen inom den offentliga sektorn.

Hela sju av värderingarna på tio-i-topplistan för den rådande samhällskulturen är potentiellt begränsande. Bland dessa återfinns resursslöseri och “skyller på varandra”.

Vi längtar efter ett hållbart och socialt ansvarstagande samhälle. Vem eller vilka som ska åstadkomma det är däremot oklart, då inga värdeord som siktar på det gemensamt goda finns på arbetsplatsen enligt studien.

Vi har alltså positiva personliga värderingar och inser vad som behövs i ett uthålligt samhälle, men ser inte vår egen roll för att nå dit. Det är här någonstans som ’nånannanismen’ uppstår – vem tänker vi ska arbeta för att skapa det vi önskar? Vi är ju samhället!

Våra organisationer är också samhället, men bland arbetsplatsens mest valda värdeord finns inga som helst som siktar mot det gemensamt goda. Vem är denne ”någon annan” som ska föra oss alla framåt?

Det är trots allt just du och jag som år efter år vädrar vårt växande missnöje i Sverigestudien, och därmed är det även upp till dig och mig att påbörja förändringsresan

Ur Sverigestudien 2012


Arrangörerna ställer följande
frågor:

 • Släpps de som vill vara med inte in?
 • Ser ”den vanliga människan” inte sin roll i den politiska utvecklingen?
 • Är vi helt enkelt lata efter många år i välfärd som andra har ordnat åt oss?
 • Vad betyder ordet ansvar i relation till ett hållbart samhälle?


Nuvarande arbetsplatsvärderingar – offentligt anställda

 1. Byråkrati (potentiellt begränsande värdering)
 2. Lagarbete
 3. Kostnadsjakt (potentiellt begränsande)
 4. Ansvar
 5. Förvirring (potentiellt begränsande


Nuvarande arbetsplatsvärderingar – privat anställda

 1. Ansvar
 2. Kostnadsjakt (potentiellt begränsande)
 3. Lagarbete
 4. Resultatinriktat
 5. Kvalitet


Önskade arbetsplatsvärderingar – offentligt anställda

 1. Anställdas hälsa
 2. Erkännande av anställda
 3. Lagarbete
 4. Humor/glädje
 5. Engagemang


Önskade arbetsplatsvärderingar – privat anställda

 1. Anställdas hälsa
 2. Humor/glädje
 3. Engagemang
 4. Lagarbete
 5. Ansvar


Personliga värderingar

 1. Humor/glädje
 2. Familj
 3. Ansvar
 4. Tar ansvar
 5. Ärlighet


Rådande samhällskultur

 1. Arbetslöshet (potentiellt begränsande)
 2. Byråkrati (potentiellt begränsande)
 3. Yttrandefrihet
 4. Osäkerhet om framtiden (potentiellt begränsande)
 5. Materialistiskt (potentiellt begränsande)


Önskad samhällskultur

 1. Arbetstillfällen
 2. Ekonomisk stabilitet
 3. Ansvar för kommande generationer
 4. Välfungerande sjukvård
 5. Demokratiska processer


Läs mer

Ärlighet – värdering i fritt fall
Den försvunna kunden

Länkar
Sverigestudien
Rapport 2012
Hela undersökningsmaterialet
Barrett Values Center

Fakta: Sverigestudien är sedan 2009 en årligen återkommande kartläggning av Svenskarnas värderingar. Sverigestudien 2012 är ett initiativ av tre fristående företag. Producent är Preera och medarrangörer är Volvo IT och Skandia. Den bygger på en metod, Cultural Transformation Tool (CTT), som tagits fram av Barrett Values Centre, ett institut som sedan 1997 utvecklat och förfinat metoden som idag används i 59 länder. Kärnan i metoden utgörs av sju nivåer av medvetenhet. Syftet är att synliggöra värderingarna hos de som bor i Sverige utifrån en övertygelse att människor med kunskap om sina värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut.

Läs fler artiklar om: Värdegrund

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.