Den försvunna kunden

Hur intresserade är chefer och medarbetare av sina kunder och deras behov? Inte mycket, visar Sverigestudien 2012.

I Sverigestudien – Kartläggning av Sveriges kultur och värdegrund (producerad av Preera i samarbete med Volvo IT och Skandia) visar det sig att kunden/medborgaren har varit frånvarande på 20-i-topp listan under samtliga fyra år som undersökningen gjorts.

Först på plats 47 (rådande) och 45 (önskad) arbetsplatskultur kommer det första kundordet i 2012 års undersökning. Det står i skarp kontrast till anställda i länder som USA, Kanada och Australien som placerar ordet kundtillfredsställelse på första plats när de beskriver sin arbetsplats.

Årets resultat vad gäller kundfokus är till och med något sämre än förra årets.

– Det är ju makalöst att det finns 44 saker som är viktigare än våra kunder, säger Martin Sande på Preera, initiativtagare till studien.

“Sveriges genomsnittliga arbetsplats längtar efter ett rikt inre liv utan förändringar och utan kunder”.
Ur Sverigestudien 2012

Vad beror det då på att kunden inte är mer närvarande i våra medvetanden? Martin Sande vågar sig på en möjlig tolkning:

– Det kan vara så att medarbetarna känner sig allt mer pressade att prestera. De försöker då springa ännu fortare, och sluter sig därför.

Kundorienterade värdeord lyser med sin frånvaro på 40-i-topp listan i 2012 års undersökning

Syftet med Sverigestudien är att skapa en ökad förståelse för samhällets utmaningar genom att tillföra kunskap om svenskarnas värderingar.

1000 personer har tillfrågats om vilka värderingar som karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället. Respondenterna har även fått svara på vilka värderingar de vill ska känneteckna arbetsplats och samhälle i framtiden.

Studien är fri att använda som verktyg i organisationsutvecklingen. Den är också kostnadsfri. I rapporten finns några frågor i anslutning till varje centralt tema som kan användas för att starta en dialog på arbetsplatsen.

Att bara ta del av undersökningen gör knappast någon skillnad, den har inget värde i sig själv. Det är först när vi väljer att bli medskapare till utvecklingen och ta aktiv del i dialogen som värde skapas för oss själva, vår organisation, vårt land och kanske också för världen som helhet.

Sverigestudiens arrangörer poängterar att energin inte finns i svaren, utan i frågorna – om studien inte används som underlag för utforskande samtal blir det ingenting mer än vad det är idag; ord på ett papper utan mening och betydelse:

“Sverigestudien är en karta för dialog om framtiden, nästa steg är att använda den.”

Arrangörerna ställer avslutningsvis följande frågor:

 • Hur kommer det sig att Sverige skiljer sig fullständigt från övriga länder som genomfört nationella mätningar med avseende på kundord?
 • Är verkligen energin enbart riktad inåt och mot mig som anställd?
 • Har vi blivit självbelåtna och tar våra kunders gunst för given?
 • Hur ser kundens fokus ut på din arbetsplats?

Läs mer
Ärlighet – värdering i fritt fall?
Hälsa högst värderat

Länkar
Sverigestudien

Rapport 2012
Hela undersökningsmaterialet
Barrett Values Center

Fakta: Sverigestudien är sedan 2009 en årligen återkommande kartläggning av Svenskarnas värderingar. Sverigestudien 2012 är ett initiativ av tre fristående företag. Producent är Preera och medarrangörer är Volvo IT och Skandia. Den bygger på en metod, Cultural Transformation Tool (CTT), som tagits fram av Barrett Values Centre, ett institut som sedan 1997 utvecklat och förfinat metoden som idag används i 59 länder. Kärnan i metoden utgörs av sju nivåer av medvetenhet. Syftet är att synliggöra värderingarna hos de som bor i Sverige utifrån en övertygelse att människor med kunskap om sina värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut.

Läs fler artiklar om: Kundorientering

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (2)

Lämna ett svar | Trackback

 1. Thomas Herrmann skriver:

  Tack Bosse – klart intressant! Hur kan man kombinera de två (inre liv – kundfokus)? Jag tror att de allra flesta som befinner sig på arbetsplatser innerst inne brinner för sin profession – så locka fram den elden och vårda den är en väg.

  Något annat som kan bidra är att ställa sig frågan “vem är vår kund” – otroligt nog så är det många som inte ens vet det…! Jag arbetar just med en strategisk plan för en global nätverksorganisation där vi insåg att vi inte varit klara över vem som är kunden! Utöver det så finns det en rad andra viktiga intressenter som inte heller var klart definierade. Då är det ju inte konstigt att fokusen brister…/

 2. Håkan Sandström skriver:

  Det är förbluffande. Det är uppenbart att det inte finns en mental koppling mellan lön/ersättning och kunder. Man kan undra hur en sådan mental kultur uppstått och uppstår.
  Det är klart att det är en ledarfråga. Om företagsledningarna driver kundfokus och jobbar för att en sådan kultur skall premieras, då sätter den sig. Då duger det inte med generella floskler om vikten av service och kundbemötande – det måste till en ärlighet! Här är några frågeställningar:

  Vem är kund?
  Hur ofta tar vi reda på vad kunderna vill och förväntar? Och vad gör vi åt detta i centrala beslutsfattandet?
  Hur ser företagens styr-system ut? Provisioner som prioriterar vad?
  Kunderbjudanden som ständigt prioriterar nya kunder – men inte lojala.
  Säljare ut och in -som förbrukningsvaror.
  Kortsiktiga vinster prioriteras – istället för att vårda sig om långsiktiga affärer
  Ego-stimulans i rekrytering och befodring
  Utbildnings-satsningar – inom vilka områden?
  Och vilken status inom företaget har de som jobbar i frontlinjen med försäljning, kundvård, service?
  Hur ofta talar företaget om kunderna?
  Hur många ledningsgruppsmöten har varit helt dedikerade till att konstruktivt utveckla företagets kund-relationer?
  Vad står det i företagets årsredovisning – nämns kunderna där?
  Vad får en lojal kund kosta?
  Kunder är inte en säjteknisk fråga – det är en relation. Förvånande?
  Hur mycket tid används till kunderna jmf. med intern tid för vad då?

  När företaget organiseras och styrs utifrån kunderna då blir det andra företagsstrukturer. Är vi beredda på det?

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.