Ansvar och omställning

Organisation och ansvar av Tommy Jensen och Johan Sandström

Floden av böcker om hållbart ledarskap tycks inte sina. Tankarna i Organisation och ansvar blir logiska mot bakgrund av framtidsdialogen i Omställningens tid.

Företagens CSR-arbete syftar ofta till att skapa legitimitet och förtroende. Kan detta motverka praktiskt ansvarstagande?

I boken Organisation och ansvar (Liber) diskuteras varför ansvarstagande är så svårt, samtidigt ges förslag på hur företag kan organiseras för ökat ansvarstagande.

Författare är Tommy Jensen och Johan Sandström, professorer i företagsekonomi. De undervisar i etik och hållbar utveckling och forskar kring organisationers roll och ansvar i samhället.

Omställningens tid av Björn Forsberg

Björn Forsberg har skrivit boken Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid (Karneval). Han menar att den omställning vi står inför kommer att iscensättas och ledas lokalt, från gräsrotsnivå. Det finns inte längre någon anledning att hoppas på att politiska ledare ska gå före och visa vägen, anser författaren.

Forsberg rapporterar i sin bok om den groende omställningsprocessen från platser som Detroit, Kuba, Portland, Samsø och Åredalen.

Han har tidigare skrivit boken Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder (Ruin).


Organisation och ansvar

Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid
Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder
Tankar kring Omställningens tid av Karl-Erik Edris

Läs fler artiklar om: Nya böcker

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.