Bästa företag för kvinnlig karriär

AllBright-rapporten kartlägger svenska företag med avseende på möjligheter för kvinnor att göra karriär till ledningspositioner

Har kompetens överhuvudtaget varit ett urvalskriterium när man befordrat 2150 män och 350 kvinnor till de högsta befattningarna? Frågan ställs i AllBright-rapporten som kartlägger svenska företag med avseende på kvinnors möjligheter att göra karriär till ledningspositioner.

Rapporten granskar de 254 börsbolagen och rankar dem med avseende på i vilken grad de befordrar kvinnor till företagsledande befattningar. Den visar bland annat att:

  • 40 procent av bolagen inte har en enda kvinna i sin ledningsgrupp
  • Antalet kvinnliga vd:ar har ökat från sju 2011 till nio i år
  • Kvinnor befordrar kvinnor – av de tio bästa bolagen har fem kvinnliga vd:ar
  • På svarta listan – bolag som inte har en enda kvinna i sin ledningsgrupp – hamnar i år 100 företag, 2011 var det 102
  • Antalet kvinnor i styrelsen påverkar inte hur många kvinnor som sitter i ledningsgruppen
  • Hälsovårdsbranschen är bäst på att tillvarata kvinnors kompetens

I topp hamnar East Capital Explorer, Venue Retail Group samt Atrium Ljungberg som samtliga har ledningsgrupper där två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor. Dessa företag tillhör dessutom de 3% av börsbolagen som har kvinnlig vd.

Kända företag som kommer högt upp på listan är bland annat KappAhl (62,5% kvinnor i ledningsgruppen), Odd Molly (62,5) och Poolia (57%).

På svarta listan återfinns bland andra Assa Abloy, Peab och Scania.

Hälsovård, sällanköpsvaror och fastigheter är de branscher som lyckas bäst med att lyfta fram kvinnor.

Rapporten ifrågasätter att en hög andel kvinnor i styrelsen skulle leda till hög andel kvinnor i ledningsgruppen.

I samband med att rapporten släpps genomförs också en annonskampanj. På en stor annonstavla utanför Handelshögskolan i Stockholm möter rubriken “100 börsbolag som tycker att den bästa kvinnorörelsen är den i sängen”. Därefter listas alla bolag på svarta listan.

Fakta: Stiftelsen AllBrights syfte är att öka andelen kvinnliga chefer i Sverige. Arbetet handlar om att ta fram och belysa konkreta åtgärder som kan bidra till att minska institutionella hinder och öka andelen kvinnor på chefsbefattningar, i ledningsgrupper och i förlängningen i styrelserna.

Som ett led i detta arbetar AllBright genom samarbete med att bygga upp och synliggöra en bred rekryteringsbas av kompetenta kvinnor samt med att lyfta fram kvinnliga förebilder som kan inspirera andra kvinnor till att göra karriär.

AllBright-rapporten 2012

Kompetenslistan
Styrelsekraft (Regeringen)

Läs mer:
Företag satsar på kvinnliga chefer
Börsbolag sämst på jämställdhet (VA)

Läs fler artiklar om: Mångfald

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.