Ta med hela dig till jobbet (del 3)

Hur kan vi träna oss att bli mer närvarande? Och vilka blir effekterna i organisationen när vi agerar utifrån ett medvetet lugn? Träning i medveten närvaro ökar möjligheterna att se saker och ting mer neutralt och nyanserat. Det leder till större följsamhet i relationerna.

Mindfulness-träning gör oss mer hela. Den ökar förmågan att uppleva saker med alla våra sinnen (Foto: Kristina Thyberg Gustafsson)

Som barn styrdes vi av impulser, nu är vi vuxna och genom att träna oss i medveten närvaro kan vi nå allt större möjligheter att välja hur vi vill förhålla oss till det som händer. Jag är inte ett offer för omständigheterna. Jag kan välja att ta kontroll över mitt agerande.

– I möten på jobbet är det vanligt att vi reagerar reflexmässigt och känslomässigt. När vi reagerar impulsivt begränsar vi oss själva. En effekt av medveten närvaro är att den ger distans, den öppnar oss för förmågan att stanna upp och därmed får vi möjlighet att ge respons på ett mer medvetet sätt. Relationerna på arbetsplatsen kommer då att präglas av större följsamhet, förklarar Kristina.

Kristina Thyberg Gustafsson är legitimerad arbets-terapeut, certifierad mindfulness-instruktör MBSR och instruktör i medicinsk yoga. (Foto: Kristina Thyberg Gustafsson)

Mindfulness är ett icke-värderande synsätt. Vanan att värdera oss själva i förhållande till varandra och det vi presterar beror på att vi ser världen genom ett raster. Kristina framhåller att träning i medveten närvaro ökar möjligheterna att nollställa oss, och vi kan därmed se saker och ting mer neutralt och nyanserat.

– I arbetsgruppen är det vanligt att vi trillar in i olika roller. Någon kan vara clownen som skojar och skämtar, en annan är tillbakadragen och tyst medan en tredje är ansvarstagande, allvarlig och ambitiös. Det är lätt att sådana roller permanentas, vilket hindrar fler sidor av oss att komma till uttryck.

Om jag identifierar mig med en roll är det dessutom lätt att tro att någonting förväntas av mig i en viss situation, men många gånger är det bara mina egna tankar sprungna ur mitt personliga raster. Det är en vanlig orsak till missförstånd och konflikter.

Träning i medveten närvaro ger större möjligheter att välja hur vi vill förhålla oss till det som händer (Foto: Kristina Thyberg Gustafsson)

Mindfulness-träning gör oss mer hela. Den ökar förmågan att uppleva saker med alla våra sinnen och ta hjälp av det som händer i kroppen, vilket gör att vi kan stanna upp och lära oss mer om oss själva.

– Om jag på ett tidigt skede kan läsa av mina kroppsreaktioner kan jag snabbare uppfatta om diskussionen börjar luta åt något som jag inte kan stå för, som gör mig irriterad eller kanske ledsen. Om jag märker att jag börjar bli upprörd kan jag uppfatta det som en signal till att jag kanske ska hejda mig och ta några medvetna andetag, avslutar Kristina.

Kristinas tips – så tränar du mindfulness

Enkla yogaövningar är en del i uppmärksamhetsträningen. Neutralt och icke värderande observerar vi våra fysiska och psykiska reaktioner när vi gör rörelserna. Det är en meditation i rörelse där vi hela tiden håller kontakt med andningsankaret.

Ställningar hålls så länge (till exempel minst tre andetag) för att vi ska hinna känna vad de gör med oss och hur vi reagerar på dem. Meningen är att vi ska känna våra gränser och ta konsekvenserna av dessa. Det är ju endast vi själva som kan ta ansvar för vårt mående och ändra beteende vid behov.

Yogaövningar leder till att jag blir mer mottaglig och bättre på att uppmärksamma kroppssignaler som försöker uppmana mig att bete mig hälsosammare. Spänningar och besvär kan upptäckas tidigare. Med större lyhördhet kan jag samspela med kroppen istället för att motverka den.

Här är en stående övning som kan göras när som helst och var som helst. Gärna utomhus så du får lite frisk luft i dig samtidigt.

Placera fötterna höftbrett. Fördela tyngden jämnt och känn hela fotsulorna och alla tårna mot underlaget.

Kontakta andningsankaret! Stå avspänt och med god hållning.

Sträck båda armar rakt upp, så högt du kan på en inandning, gör dig jättelång.

Stanna i utsträckt läge, kontakta andningsankaret och låt andningen flöda i sin egen takt( minst tre andetag). Använd så lite muskler som möjligt!

Ta ner armarna och stå avspänt minst tre andetag och känn hur övningen påverkat dig.

Sträck upp båda armar igen, böj hela kroppen från höften mjukt rakt åt vänster sida( som ett träd som blåser i vinden). Känn hur höger sida förlängs och vänster trycks ihop.

Stå kvar i ställningen i tre andetag, räta upp kroppen.

Gör på samma sätt åt höger sida.

Tillbaka ner med armarna och känn hur övningen påverkat dig.

Läs fler artiklar om: Lev här nu, led här nu

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.