Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Hur kan vi träna oss att bli mer närvarande? Och vilka blir effekterna i organisationen när vi agerar utifrån ett medvetet lugn? I tre artiklar får du inspiration att utveckla både dig och din organisation. Guide på resan är Kristina Thyberg Gustafsson, som arbetat professionellt med mindfulness-träning i nästan ett decennium. I denna inledande artikel får du ta del av vad mindfulness kan bidra med i arbetslivet. De följande artiklarna, som går lite mer på djupet inom ett par specifika områden, publiceras efter hand.

Medveten närvaro är en kanal in till kreativiteten (Foto: Kristina Thyberg Gustafsson)

När Kristina tidigare i livet jobbade med rehabilitering inom den allt mer slimmade vården började hon märka av olika former av stressymptom. Hon letade efter ett sätt att komma tillrätta med sin situation och fick via Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning, kontakt med professor Andries J Kroese.

Efter att ha arbetat med många olika stresshanteringsmetoder tidigare, fann hon nu ett förhållningssätt som hon upplevde som en skön motvikt till samhällets prestationskrav och alla budskap om att vi måste ändra på oss. Kristina har otaliga gånger känt igen sin egen reaktion hos sina kursdeltagare som uttrycker samma befriande lättnad.

Redan på 1970-talet träffade Kroese den amerikanske professorn Jon Kabat-Zinn, som på sin fritid ägnade sig åt yoga och meditation. Kabat-Zinn skapade konceptet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Det beskrivs i hans bok Full Catastrophe Living och används på hundratals kliniker i USA och övriga världen. Jon, som är en av frontfigurerna inom mindfulness, har även skrivit bästsäljaren Vart du än går är du där – Medveten närvaro i vardagen.

Jon och Andries började samarbeta vilket resulterade i att Andries utvecklade en nordisk version av konceptet. Han grundade också Scandinavian Center for Awareness Training (SCAT) i Oslo. Andries har utbildat hundratals mindfulness-instruktörer i Sverige, förutom Kristina bland annat läkaren Ola Schenström.

Mindfulness skapar en helhetsupplevelse där alla sinnen medverkar (Foto: Kristina Thyberg Gustafsson)

Kristina Thyberg Gustafsson identifierar fyra kritiska områden på arbetsplatsen som påverkas när vi blir mer närvarande:

  • Frisknärvaro & arbetsglädje
  • Kreativitet & innovation
  • Relationer & samarbete
  • Prioritering & organisering

Hon menar att mindfulness-träning ökar självinsikten och att vi därmed kan bli bättre på att bibehålla balansen mellan utmaningar och förmågor så att inte långvarig överbelastning uppstår.
– Frisknärvaro uppstår då hela jag är närvarande, alltså när kropp och sinne befinner sig på samma geografiska plats. Då fungerar jag som bäst utifrån mina förutsättningar i de omständigheter jag befinner mig. Då infinner sig arbetsglädjen!

Ett av resultaten i Sverigestudien 2011 är att det saknas utrymme för innovation och nytänkande på arbetsplatsen. I rapporten ställs frågan: Hur kommer det sig att arbetsplatserna idag inte tycks ge utrymme för intraprenörskap, och vad får detta för betydelse för verksamhetens utveckling?

Kristina Thyberg Gustafsson är legitimerad arbetsterapeut, certifierad mindfulness-instruktör MBSR och instruktör i medicinsk yoga. Hon driver företaget Solögas Hälsa & Rehab och har arbetat professionellt med mindfulness-träning i nästan ett decennium. I många av sina tjänster kombinerar Kristina mindfulness-träning med naturupplevelser. (Foto: Kristina Thyberg Gustafsson)

Medveten närvaro är en kanal in till kreativiteten, här finns stora outnyttjade potentialer i de flesta organisationer.
– När flödet av tankar minskar frigörs mer av hjärnans kapacitet. Istället för att hämta information i de gamla inkörda hjulspåren får hjärnan möjlighet att hitta nya banor, förklarar Kristina.

I samtal på jobbet reagerar vi ofta känslomässigt och impulsivt, vilket kan leda till missförstånd och konflikter samtidigt som människors kreativitet hindras att komma till uttryck.
– Mindfulness handlar om att förhålla sig utan förutfattade meningar både gentemot sig själv och andra. Synsättet är icke-värderande, icke-presterande, vilket håller stressnivåerna nere samtidigt som det bidrar till att utveckla dialog, relationer och samarbete.

Mindfulness skapar en helhetsupplevelse där alla sinnen medverkar, vilket ger distans. Vi kan välja att reagera men då gör vi det medvetet närvarande istället för reflexmässigt, fortsätter Kristina.

Ibland behöver vi stanna upp och skapa översikt över vad det är vi håller på med. Vad är viktigast idag? Vilken är den första uppgiften jag ska ta mig an? Hur lägger jag upp det här projektet? Och, handen på hjärtat, har du också ibland känt en gnagande oroskänsla över att du egentligen borde göra någonting annat än det du just nu gör?

Också när det gäller prioritering och organisering kan mindfulness-träning hjälpa oss menar Kristina.
– När vi är stressade får vi svårare att organisera och prioritera. Ju högre stressnivå desto mer avskärmad blir hjärnan, en ren överlevnadsinstinkt. Är vi friare i sinnet fungerar hjärnan skarpare. Långvarig stress leder till att vi blir glömska och lättirriterade, vilket försvårar för oss att göra rätt saker i rätt ordning med optimal kvalitet.

Kristinas tips – så tränar du mindfulness

Inom yoga och meditation har man i tusentals år vetat att andningen är väsentlig för att uppnå medvetenhet. Av kroppens autonoma funktioner är det den enda vi har någon makt över. Andningen ger oss möjlighet att så att säga smita in bakvägen och påverka funktioner som hjärtrytm, tarmrörelser och blodtryck.

Att medvetet rikta uppmärksamheten och neutralt observera andningsflödet genom näsan tar oss till nuet. Då sänks nivån av stresshormon och hjärnan går ner i varv när den får koppla av med att fokusera på en enda sak. Det ger en hälsoeffekt på hela organismen och kropp och sinne får friskvård.

Medveten uppmärksamhet på andningen fungerar som ett ankare som motverkar stress, splittring och distraktion. Andningen är alltid tillgänglig för oss överallt, i alla situationer. Det är suveränt eftersom det inte behövs några särskilda träningslokaler, kläder eller annat. Vi har alltid andningen med oss. Som Jon Kabat-Zinn uttrycker det:
– Alla kan göra det bara man andas!

Ta med hela dig till jobbet (del 2)

Läs fler artiklar om: Lev här nu, led här nu

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (1)

Lämna ett svar | Trackback

  1. Thomas Herrmann skriver:

    Tack för intressant artikel. Vi är många som behöver stanna upp då och då i vardagen, tack för påminnelsen! Ni tydliggör även att det finns en stor outnyttjad potential i organisationer. Omorganisationer, fusioner och slimmade organisationer hjälper inte, när man inte nyttjar den potential man som arbetsgivare redan betalar för…!

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.