AP-fonder placerar ohållbart

Första till Fjärde AP-fonden investerar i 30 svartlistade företag, enligt en rapport från Latinamerikagrupperna

Svenska pensionspengar placeras i fossil energi och svartlistade bolag enligt en rapport från Latinamerikagrupperna.

Pensionsfonderna har en nyckelroll i omställningen till en grön ekonomi enligt FN.

Men Första till Fjärde AP-fonderna investerar fortfarande tungt i verksamheter som bidrar till klimatförändringarna och därför motverkar Sveriges klimatmål. Investeringarna står inte heller i överensstämmelse med riksdagens politik för global utveckling (PGU).

År 2008 placerades 98% av AP-fondernas energiinvesteringar i fossila energislag, enligt en undersökning som initierats av Miljöpartiet. Året efter gjorde Svenska Dagbladet en undersökning och fann att den fossila andelen av energiinvesteringarna hade ökat ytterligare.

Första till Fjärde AP-fonderna investerar även i bolag som anklagas för omfattande miljöförstöring, för att undergräva människors hälsa och för antifackligt agerande.

Det är tveksamt om många av AP-fondernas investeringar speglar värderingarna hos dem som faktiskt står för pengarna, nämligen alla de som en gång arbetat i Sverige, skriver rapportförfattarna.

Listan är lång på AP-fondernas investeringar i företag med oetisk verksamhet i utvecklingsländerna skriver Latinamerikagrupperna. Fonderna har innehav i 30 svartlistade företag, enligt rapporten. Hälften av företagen har svartlistats av Sjunde AP-fonden och norska Etikkrådet och andra hälften av danska Danwatch.

Ett exempel är innehavet i oljebolaget Chevron som anklagas för utsläpp av hundra miljarder liter olja och orenat processvatten och som lämnat efter sig en mängd oljegropar i Equadors regnskog, ett område med ett av världens högsta biologiska mångfald.

Den juridiska processen, som har pågått i 18 år, kan komma att resultera i en av världens mest omfattande miljödomar. Chevron är svartlistat av Danwatch.

Ett annat exempel är investeringen i den amerikanska varuhusjätten Wal-Mart, utesluten av Sjunde AP-fonden med anledning av anti-fackligt agerande.

Nätverket GlobalRättvisa.nu ställde i samband med riksdagsvalet 2010 frågan till samtliga riksdagspartier huruvida respekten för mänskliga rättigheter och miljön bör vara överordnat målet om hög avkastning för AP-fonderna.

Ett klart och entydigt ja svarade Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Nej svarade Folkpartiet. Övriga partier gav ett mer svävande och otydligt svar.

Rapporten ger en rad rekommendationer kring hur AP-fondernas verksamhet skulle kunna bidra till att stärka de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna, motverka miljöförstöring, medverka till en grön omställning samt komma att ingå som en viktig del av riksdagens politik för global utveckling.

Rapport: AP-fondernas ohållbara investeringar (PDF)
Latinamerikagrupperna

Läs mer:
Hur används dina pengar?
Så tycker politikerna om AP-fondernas smutsiga investeringar i olja och kol (Miljöaktuellt)

Så finansierar dina pensionspengar oetiska gruvor i utvecklingsländer (Miljöaktuellt)

Läs fler artiklar om: Hållbart samhälle

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (1)

Lämna ett svar | Trackback

  1. Bosse Westermark skriver:

    Årets Greenwash-pris går i år till de svenska AP-fonderna. Bakom utmärkelsen står Jordens vänner som motiverar sitt beslut enligt följande:

    “De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer.

    Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP fonden uppger sig följa.

    Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.”

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.