Färre nöjda med jobbet

Färre är nöjda med jobbet

Allt färre är nöjda med sitt jobb. Möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter har minskat liksom upplevelsen av att ens kompetens tas tillvara. Det visar undersökningen Medarbetare 2011 från Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Andelen som anser att man har tillräckligt med utbildning har också minskat. Trenden är tydligast inom handel, utbildning, företagstjänster och finansiell verksamhet. Mest nöjd med jobbet är man i byggbranschen.

Samarbete anses viktigare i offentlig verksamhet än i näringslivet. I företagen är istället närmsta chefens egenskaper viktigare.

Personal inom kommuner och landsting tycker att arbetet är mer meningsfullt än medarbetare inom privat och statlig sektor.

Undersökningen bygger på 4.300 telefonintervjuer med personer mellan 18 och 65 år. (Källa: SKI)

Svenskt Kvalitetsindex

Läs fler artiklar om: Arbetsmiljö

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.