Hitta ditt handlingsutrymme!

Fredrik Warberg, Tidsverkstaden

Förträngning, förbanning, förändring eller förnöjsamhet? Hur hittar du handlingsutrymme för att kunna öka livskvaliteten privat och på jobbet?

Det är vanligt att förändringar formas av chefer och trycks på medarbetarna uppifrån.
– Vi deltar inte i den typen av förändringsarbete, säger Fredrik Warberg på Tidsverkstaden. För oss är ledningen mer av en service- och stödfunktion.
Ur det perspektivet föddes det Fredrik Warberg kallar ledarutveckling underifrån.

Han menar att det finns stora möjligheter att hjälpa sin chef att bli en bättre ledare.
– Om du till exempel tycker att din chef är otydlig, så ställ frågan till dig själv: Vad kan jag göra åt det? Hur kan jag hjälpa chefen att bli tydligare?

Den sortens frågor kan leda till att du justerar ditt eget sätt att relatera. Du kanske börjar fråga chefen: Vad menar du egentligen med det? Kan du utveckla det lite mer?

Tidsverkstadens insatser har fokus på att stimulera till att upptäcka, utforska och använda det egna handlingsutrymmet. Det kan användas för att förbättra för sig själv, för arbetsgruppen eller för de som verksamheten är till för.

När vi vill förändra någonting kan vi börja med att ställa oss frågan: Vad kan jag göra åt detta som jag kan bestämma helt på egen hand, utan att behöva komma överens med någon annan? Då upptäcker man att det finns mängder med initiativ man kan ta som sammantaget på sikt kan leda till en markant förbättring av situationen.

I dagens situation, när många organisationer brottas med ekonomiska problem, finns all anledning för ledningen att öppna sig mer än någonsin. Varför inte be medarbetarna om deras förslag och idéer till åtgärder för att möta kriser och sparbeting? Då utvidgar man människors handlingsutrymme samtidigt som man stimulerar till att använda det.

Samtidigt får man sparförslag som är mindre skadliga för de som verksamheten finns till för, än vad som ofta blir fallet då ledningen sluter sig och fattar beslut som kanske baserar sig på poster i en kostnadsbudget.

Fredrik Warberg startade Föreningen Tidsverkstaden tillsammans med sin vän Jörgen Larsson år 2000. De gick bägge och funderade på vad de skulle kunna göra för att råda mer över sin egen tid och därmed få möjlighet att ägna sig åt det som de verkligen ville och kände passion för.

Jörgen hittade en studiecirkel om tid och tidsanvändning i en bok, vilket ledde till att de drog igång en studiecirkel kring bokens frågeställningar.

En tidig upptäckt var att om man minskade sin konsumtion, kunde man få pengar över och dessa kunde omvandlas till värdefull tid.

Fredrik och Jörgen upptäckte successivt mer och mer av sitt eget handlingsutrymme för att skapa värdefull tid åt sig själva och reflektionerna ledde till en avgörande slutsats: Det här skulle fler göra!

De insåg att om människor började reflektera medvetet över hur de använder sin tid skulle det kunna förändra samhället i grunden.

Ett studieförbund engagerades och duon fick i uppdrag att utbilda hundratals cirkelledare i den förändringsprocess de utformat. Metoden, som kallas Verkstadsmetoden, stimulerar goda samtal, eftertanke och konstruktiv handlingskraft.

En verkstad är relativt enkel att använda och bygger på att arbetsgruppen själv väljer vad den vill ägna tid åt att förbättra. Utbildningen i att använda metoden erbjuds som en fyradagars öppen kurs, som internutbildning eller som Praktisk Personlig Utbildning. Syftet med utbildningen är att ge organisationer och människor tillgång till en enkel metod för självvald förbättring av såväl livs- som arbets- och verksamhetskvalitet.

I de verkstäder som blir till finns ofta ett mer specifikt tema, till exempel att hitta gemensamma synsätt, utveckla samarbetet, förebygga ohälsa, öka handlingskraften eller förbättra kommunikationen.

Boken Rik på riktigt

Många av tankarna och erfarenheterna från arbetet med värdefull tid och hållbar livskvalitet beskrivs i den bok Fredrik och Jörgen gav ut 2005. Titeln är Rik på riktigt. Vem vill inte bli rik på riktigt? Men varför är det då så vanligt att vi upplever tidsbrist, oavsett om vi befinner oss hemma eller på jobbet?

– Tidsandans ström är stark, poängterar Fredrik Warberg. Tidigt i livet anammar vi livsstilsmässiga karriärvägar som vi tror att vi måste följa. De bygger ofta på oreflekterad konsumtion av allehanda produkter som vi hoppas ska ge oss bekvämlighet, status och anseende.

Många av oss har ett starkt behov av att duga i andras ögon. Ett stort behov av bekräftelse från andra kan vara ett uttryck för sviktande självkänsla.

Men det är inte alltid enkelt att bryta med det som uppfattas som normalt. Det kräver mod och stundtals kan man känna sig både utsatt och skör.

– Jag har stor respekt för de krafter som vill suga tag i en och dra en tillbaka in i ett liv av tidsbrist, stress, förvirring och oreflekterad konsumtion.

Media, reklam, grannar, bekanta, kollegor, föräldrar, barn… Det finns mycket som kan distrahera oss bort från vägen mot ett alltmer värdefullt och medvetet valt liv, konstaterar Fredrik Warberg.

Tidsverkstaden iscensätter reflekterande aktiviteter, ibland även i kombination med naturupplevelser, där tillfälle ges att fundera över vad som är viktigt och värdefullt för en själv.

I dialogen med andra som bär på liknande frågeställningar blir man starkare och samtidigt klarare inför sig själv. Det gör det något lättare att ta de utmanande men eftertraktade stegen mot hållbar livskvalitet.

– När vi blir mer medvetna om det personliga handlingsutrymme vi förfogar över mår vi bättre, känner oss mindre trängda och får kraft att genomföra angelägna förbättringar i våra liv, säger Fredrik Warberg och ställer avslutningsvis frågan:

– Hur ser ditt handlingsutrymme ut när det gäller att få mer tid till det du känner är värdefullt, på jobbet och privat?

Läs fler artiklar om: I takt med tiden

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.