Medverka till ett nytt ledarskap!

Ledarskap & Förnyelse sätter upp Learning Labs i Göteborg, Lund och Stockholm

Vad vill vi med skolan?

Vi behöver se på utbildning som ett sätt att på djupet påverka både individer och samhällen. Vart vill vi, och varför?

Gårdagens metoder i företagen

Börsföretagen använder gårdagens metoder. Resultatet är kontrollerande och dysfunktionella organisationer.

Sverige har blivit hårdare

Landet är på väg mot ett allt hårdare samhällsklimat. Osäkerhet, oro och rädsla ökar.

Frågan om motivation

Hur ska den formuleras?

Dialogen öppnar nya möjligheter

I dialogen tar vi hjälp av varandra för att skapa någonting nytt. Något som ingen av oss skulle klara på egen hand.